Je kunt je niet meer inschrijven voor dit webinar


Topstukkenlezingen najaar 2023

Twee keer per maand houdt een conservator of restaurator van het Rijksmuseum van Oudheden een online lezing over een van de topstukken uit de collectie.


  • Zondag 3 december: Jasper de Bruin over Romeinse graven in Heerlen

Rijke Romeinse graven in Heerlen
In 1920 werden bij werkzaamheden aan de Voskuilenweg in Heerlen vier grote stenen kisten gevonden. Ze waren afgedekt met grote, platte stenen deksels. Het bleek om Romeinse begravingen uit de tweede eeuw na Chr. te gaan. Twee van de kisten sprongen eruit door de rijke inhoud.

Nieuw onderzoek
In het kader van het nieuwe onderzoek naar het Romeinse villalandschap in Zuid-Limburg is afgelopen zomer opnieuw gekeken naar de inhoud van deze stenen kisten. De vondsten zijn daarbij opnieuw gefotografeerd. Hierdoor is niet alleen een beter inzicht verkregen in wat er nu precies in de kisten zat, maar ook welke grafrituelen er plaatsvonden en wat de datering van de kisten is. Maar wat zeggen deze kisten over het Romeinse Heerlen? En wat was Romeins Heerlen – dat destijds Coriovallum heette – eigenlijk voor plaats? Op deze en andere vragen probeert Jasper de Bruin deze middag een antwoord te geven.
Schrijf u bovenaan in om een of meerdere lezingen te kunnen bekijken. U ontvangt een bevestiging van uw registratie per e-mail.

U hoeft geen extra programma’s te downloaden of te installeren op uw computer. Na aanmelding ontvangt u een link, waarmee u via de browser op uw pc, laptop, tablet of smartphone de activiteit kunt volgen. De livestream is vanaf vijf minuten voor aanvang online.

Kijk voor alle online activiteiten van het Rijksmuseum van Oudheden op onze website

Deel deze lezing