Je kunt je niet meer inschrijven voor dit webinar

Leidse Stellingenreeks voorjaar 2023

Naar aanleiding van het succes van de Leidse stellingen-lezingreeks van 2022 bundelen het Rijksmuseum van Oudheden en de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden opnieuw de krachten. Twee keer per maand is er een online lezing van een van onze vermaarde wetenschappers. Wat drijft hen in hun werk? Met prikkelende stellingen en mooie verhalen nemen ze u mee in de wereld van de archeoloog.

  • 5 december: dr. Jason Laffoon: Het begrijpen van menselijke migraties vereist een lange-termijnperspectief
Tijdelijke perspectieven
De huidige debatten over het onderwerp menselijke migratie zijn vaak gebaseerd op ongefundeerde aannames over migratiecijfers in het verleden. Hoewel de internationale migratiecijfers lijken toe te nemen, zijn ze gebaseerd op historische gegevens en observaties van de afgelopen paar eeuwen. Terwijl menselijke migraties al tienduizenden jaren, zo niet langer, plaatsvinden. Het begrijpen van deze migratiepatronen vereist dat we een lange-termijnperspectief moeten hanteren om te beoordelen hoe de huidige trends zich verhouden tot migratiecijfers die niet alleen uit het recente verleden komen, maar ook uit de prehistorie.

Bio-archeologische archieven
Relatief recente ontwikkelingen in de archeologische wetenschappen stellen wetenschappers in staat om meer gedetailleerde informatie te verkrijgen over de levens van mensen in het verleden. Een van de belangrijkste van deze archeologische wetenschappelijke revoluties is de ontwikkeling en wijdverspreide toepassing van isotoop- en DNA-analyses. Deze hebben een nieuw licht geworpen op migratiepatronen uit het verleden. Ze leveren een krachtig bewijs dat migratie veel vaker voorkwam dan eerder werd gedacht. Deze nieuwe inzichten ondermijnen de algemene veronderstelling dat migraties recente fenomenen zijn. Integendeel, ze suggereren dat samenlevingen uit het verleden in staat zijn geweest om grote migratiestromen effectief te beheren.
Schrijf u bovenaan in om de lezing te kunnen bekijken. U ontvangt een bevestiging van uw registratie per e-mail.

U hoeft geen extra programma’s te downloaden of te installeren op uw computer. Na aanmelding ontvangt u een link, waarmee u via de browser op uw pc, laptop, tablet of smartphone de activiteit kunt volgen. De livestream is vanaf vijf minuten voor aanvang online.

Kijk voor alle online activiteiten van het Rijksmuseum van Oudheden op onze website

Deel deze lezing