Je kunt je niet meer inschrijven voor dit webinar

Archeologisch onderzoek van Fort Velsen I in de jaren 70 van de vorige eeuw

Romeins hout uit Velsen
Presentatie onderzoeksrapport Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) organiseert samen met het Rijksmuseum van Oudheden een online presentatie van het nieuwe onderzoeksrapport over Romeinse houten voorwerpen die in de vorige eeuw zijn opgegraven rondom de gemeente Velsen.

Het Romeinse Fort Velsen I
In Noord-Holland ligt een vindplaats van Romeinse schatten die zijn weerga niet kent in Europa: het Romeinse Fort Velsen I. En dat terwijl het gebied ten noorden van de toenmalige grens van het Romeinse Rijk (de Limes) ligt. Het fort is rond 14 na Chr. gebouwd aan het Oer IJ. Rond 28 na. Chr. werd het weer verlaten. In 1972 is het fort teruggevonden bij de aanleg van een transportleiding. De hoeveelheid bewaard hout die in en rond het fort werd opgegraven is uniek.


Opgravingen van 1972 tot 1994
De opgravingen bij Fort Velsen vonden plaats tussen 1972 en 1994. Ze werden uitgevoerd door archeologen van de Universiteit van Amsterdam, samen met lokale vrijwilligers van de Archeologische Werkgemeenschap van Nederland. Ze vonden een enorme hoeveelheid Romeinse houten gebruiksvoorwerpen, waaronder schrijfplankjes, tentharingen, sloten, sleutels, vaatwerk, gereedschap, wapens en meubelonderdelen.

Eindelijk een onderzoeksrapport
Van al die vondsten was tot nu nog niet veel onderzocht, uitgewerkt of gepubliceerd. In de loop van de tijd zijn de foto’s, tekeningen, beschrijvingen én de voorwerpen zelf verspreid geraakt over een aantal archeologische instanties. Een nieuwe RCE-publicatie brengt al dit materiaal samen: The Wooden Artefacts from the Early Roman Fort Velsen I (Nederlands Archeologisch Rapport 069) door Silke Lange. Deze goed ontsloten dataset kan dienen als een referentiekader voor het onderzoek van de limes in Nederland.

Uniek voor Europa
Het grote aantal houten voorwerpen, de goede conservering ervan, de enorme variatie in soort en functie, en de vroege datering van het hout uit Fort Velsen I kennen geen parallellen binnen Europa. In de natte bodem van Noord-Holland is veel houtwerk opmerkelijk goed bewaard gebleven. Het materiaal bevindt zich momenteel in het depot van het Rijksmuseum van Oudheden en in het Provinciaal Depot van Noord-Holland.
Schrijf u bovenaan in om de presentatie te kunnen bekijken. U ontvangt een bevestiging van uw registratie per e-mail.
​​​​​​​
U hoeft geen extra programma’s te downloaden of te installeren op uw computer. Na aanmelding ontvangt u een link, waarmee u via de browser op uw pc, laptop, tablet of smartphone de activiteit kunt volgen. De livestream is vanaf vijf minuten voor aanvang online.

Kijk voor alle online activiteiten van het Rijksmuseum van Oudheden op onze website